Как въздействат цветните есенции?

Много от вас са чували или познават от личен опит цветотерапията и хомеопатията като алтернативни методи на лечение, но може би повечето не ги свързват с термина вибрационна медицина. Вибрационната медицина е насочена към фините (невидимите) енергийни системи на тялото. Трите основни форми на вибрационни лечебни средства са цветните есенции, хомеопатичните лекарства и еликсирите от скъпоценни камъни.

Човешкото тяло, както и всички живи същества, се състои от физически компонент (достъпен чрез 5-те сетива) и от няколко фини енергийни тела, които съществуват в октавите с по-висока честота, отвъд физическото и не могат да бъдат открити от нормалните пет сетива, достъпни са чрез по-висшите сетивни органи. Те могат да се разглеждат като енергийни компоненти на чакрите.

Tези фини енергийни тела са изразът на Жизнената сила, която стимулира живота и съществува във всички живи същества. Те играят важна роля за поддържане на доброто ни здраве.
Или с други думи казано, за връзката между здравето и болестта, бихме се изразили така:

Здравето не е само физическо явление. Ние не сме просто физическо тяло. Според философията на духовното лечение, хората имат няколко енергийни тела – „фини“. Те са наричани с различни имена, но според най-простия модел са четири на брой: физичеко, емоционално, ментално и духовно. При болест или травма, дисбалансът се проявява най-напред в енергийното тяло, още преди да се случи на физическо ниво. Болестта по същество е „неразположение“ или дисбаланс и липса на комфорт в ума, емоциите, духа или тялото. Когато умът е напрегнат или тревожен поради страх, болка, гняв или други необработени мисли и чувства, се получава „спазъм“ в енергийното тяло. Ако това продължава достатъчно дълго време, енергията, която регулира здравето, не може да тече свободно и както трябва. Тогава блокажът се проявява като болест. Духовните блокажи се процеждат надолу към по-плътните нива на физическия свят и водят до заболяване.

Такава е и философията на велики лечители като Хипократ, Парацелз, Ханеман, Бах и Стайнер. Те вярвали, че доброто здраве е резултат от емоционална, духовна и умствена хармония и разбирали, че когато премахнат емоционалния дисбаланс в пациентите си, това лекува и болестта им.

В книгата си „Вибрационна медицина“ д-р Ричард Гърбър показва, че емоционалните и физически заболявания могат да бъдат излекувани чрез балансиране и възстановяване на фините ни енергийни тела,  както и на висшите ни духовни енергии.
Вибрационната медицина, насочена към по-високата честота на фините тела, се отнася конкретно до емоциите, поведението и духовните аспекти на цялостната личност.
При рехармонизиране на телата с по-висша енергия може да настъпи последващо излекуване на физическо ниво.

Гърбър споменава, че терминът „вибрация“ е синоним на „честота“ и че единствената разлика между плътната материя (например антибиотик) и фината материя (цветната есенция) е в честотата на вибрациите им. Фината материя вибрира със скорост, надвишаваща скоростта на светлината. Вибрационните лекарства, които съдържат високочестотни фини енергии, действат върху фините енергийни тела и резонират на ниво емоции, мисли и дух.

От трите основни форми на вибрационни лечебни средства цветни есенции са най-добрият и най-ефективен начин да достигнем и лекуваме фините енергийни тела, заедно с меридианите и физическото тяло. Хомеопатичните лекарства като цяло действат на физическо ниво и върху биомагнитните полета на тялото. Някои от тях могат да въздействат върху чакрите и фините тела, но не толкова ефективно, колкото цветните есенции. Еликсирите от скъпоценни камъни действат подобно на цветните есенции, но в по-малка степен, тъй като нямат същата жизнена сила.

Цветните есенции действат едновременно върху физическото тяло и фините ни тела, но всъщност по какъв  начин?

Когато есенцията бъде погълната или абсорбирана през кожата, тя първоначално се усвоява в кръвообращението. След това се отлага между кръвоносната и нервната система, където полярността между двете системи генерира електромагнитна енергия. Оттам есенцията се придвижва директно към меридианите, които са важни точки на взаимодействие между физическото и фините тела. От меридианите жизнената сила на цветната есенция се усилва и насочва към чакрите и енергийните тела, след което се връща към физическото тяло. Този процес увеличава жизнената сила на есенцията и спомага за усвояването й. Така есенцията достига до дисбалансираните части на тялото по-бързо и в по-стабилна форма.

Холистичното разбиране за болестта, както вече споменахме и за философията на древните и велики лечители, е,че зад всеки орган и функция – стои определена емоция, определена ментална нагласа и определен духовен стремеж. Или в крайна сметка – всяка болест има енергийни корени- някакво неразположение, което може да доведе до здравословни проблеми. Есенциите са субстанциите, които влияят на енергийните нива, могат да ни помогнат да стигнем до връзка с Висши Аз, но най-вече техните енергии влияят силно на мисловните ни нагласи. Нашите действия се контролират от нашето подсъзнание – там са силни цветните есенции. Чрез тях можем да променим нагласата, или поне да я осъзнаем и от там нататък човек да работи с това.

“Въздействието на цветните есенции е на емоционално ниво, а на умствено и духовно се случва освобождаване на отрицателните мисловни нагласи. /освобождаваме емоцията и съответно мисловната нагласа вече може да се промени или освободи/Австралийските цветни есенции действат подобно на медитацията, като не само разсейват негативните убеждения, но и отварят вратите на съзнанието ни, за да бъде залято от положителни качества. Тези силни лечебни средства действат по много начини, за да ни помогнат да се освободим от негативните си убеждения и емоции и да ги заменим с положителните страни на съществото си. Хора и събития започват да се стичат в живота ни, за да ни помогнат да се придвижим към ново ниво на разбирането. Този ефект може да се засили допълнително, когато се освободим от вредното влияние на отрицателните си убеждения.  Иън Уайт

Share
error: Content is protected !!