Приложение на Австралийските цветни есенции

 

Австралийските цветни есенции не предлагат готови решения. Те катализират промени, които подпомагат естественото оздравяване в случай на болест, справянето с предизвикателни или ключови житейски ситуации. Есенциите ни помагат да се освободим от отрицателните ни мисловни нагласи и да отблокират дълбоко заседнали в нас емоционални травми.
Австралийските цветни есенции действат бързо и дълбоко, особено ако човек е поработил върху емоционалното и духовното си развитие, те ще бъдат ненадминати в бързината и ефективността на въздействието си. Спомнете си, че те работят и върху психологическите, духовни и физически състояния, характерни за нашето време.

Могат да успокоят съвременния, забързан, изнервен и стресиран човек. Чрез Австралийските цветни есенции можем да си помогнем за по-гладкото протичане на процеси като: себеусъвършенстване и себеразвитие, раждане и отглеждане на детето, взаимоотношения и комуникация. Есенции променят фините ни настройки и могат да се използват като основно лечение или допълнение към природните методи на лечение – хомеопатия, иглотерапия, билколечение, диетолечение, масажи, както и други натурални терапии. Подпомагат функциите на жлезите с вътрешна секреция, балансират и хармонизират. Помагат ни за:

 • изчистване на тялото от тежки метали;
 • защита от електромагнитни влияния;
 • облекчаване оплакванията на жената по време нa менструация и менопауза, балансиране на женските полови хормони;
 • преодоляване на тъгата, от загуба на близък човек, като скръбта и душевната болка, отчуждението биват излекувани и заменени от любов, лекота,
  желание за общуване и смирение;
 • подпомага излизането от burned out синдрома;
 • хармонизиране на отношенията между родители и деца, между колеги, подновява интереса към партньора, както и отношението ни към самите нас;
 • при чувство на омраза, ревност, яд;
 • тревожността, натрапчивите мисли и страховете, които биват заменени от спокойствие, яснота на ума и чувствата, желание за действие и радост;
 • липсата на самочувствие, срамът, вината, които се трансформират в любов към себе си, приемане на собственото тяло, прошка, разбиране и осъзнаване на собствената стойност и тази на другите;
 • подобрява се комуникацията, ученето, презентационните умения, интегрирането и използването на новопридобити знания;
 • страх от интимност и неспособност да се наслаждаваш на любовния акт;
 • свобождава задържаната отрицателна психическа енергия;
 • възстановяването след болест, разочарование и фрустрация….и още много ползи.

„През юни 1987 г. получихме бюлетин от Световния център на Хармоничния събор в Гластънбъри, Англия. На първата страница видяхме това, което дълбоко в себе си вече знаехме – след Хармоничния събор цветната медицина ще се превърне в новата голяма форма на лечение. Това беше поредното потвърждение за важността на работата ни с цветните есенции.
Силата на австралийските есенции и резултатите, които непрекъснато носят, са изумителни. Те действат като катализатори, като ни помагат да решим широк диапазон от негативни емоционални състояния и да развием интуитивните си способности. Лекуват, като помагат на човека да постигне емоционална, духовна и мисловна хармония. Обяснението за лечебното им действие се основава на вечната мъдрост, че когато емоционалният баланс се възстанови, настъпва истинско излекуване. Повечето физически заболявания са резултат от емоционален дисбаланс.
Но основната цел на есенциите е да помагат на хората да се свързват с Висшата си същност – собствения им интуитивен център, който разбира целта на живота им. Сега е моментът хората да учат, да се борят и да следват това, което искат и трябва да правят. Да знаят, че имат силата да създават позитивна промяна не само за себе си, но и за тази планета, и че действията им наистина имат значение. Колкото повече хората използват тези есенции, толкова повече яснота усещат и толкова повече се подобрява качеството на живота им. Те започват също да влияят по-силно върху икономическите и социалните промени, които се случват около тях.  Австралийските есенции имат необикновена лечителна сила и ще изиграят изключително важна роля, лекувайки планетата и повишавайки нивото на осъзнатост на хората, живеещи на нея.“
Иън Уайт (1991г.) „Австралийски цветни есенции“, „Сребърно звънче“

Share
error: Content is protected !!