Австралийски цветни есенции. Що е то?

Цветните есенции са природен метод на лечение,въздействащ върху ума, душата и духа. Лекуването с цветни есенции е познато от редица древни култури (виж на история). Цветотерапията, известна още и като Бахова терапия или Терапия на д-р Бах, е част от вибрационната медицина, както хомеопатията и кристалолечението например.

Австралийските цветни есенции са вторите най-широко разпространени есенции в света след Баховите. Основател на системата за лечение с Австралийски цветни есенции, преди около 30 години, е австралийският натуропат Иън Уайт. Той, използвайки учението на д-р Едуард Бах, създава серия от 69 вида цветни есенции, приготвени от дивите цветя на Австралия.

Австралийски цветни есенции (АЦЕ)/ Бахови есенции – разлики, АЦЕ са:

  • по-многобройни;
  • дават повече възможности за комбинации помежду си;
  • засягат аспекти, които не се третират от английските цветни есенции;

Австралийските есенции притежават особена сила поради уникалността на мястото, от което произхождат – континента Австралия. Техните качества се подсилват от дълбоката духовност на коренното население – аборигените, от факта, че на тези географски ширини слънчевата светлина е много силна и постоянна, както и относителната незасегнатост от глобалното замърсяване и индустриализация.
Много от цветята на Австралийската флората са архетипни за човечеството – произлизат от времето, когато Австралия още е била част от Гондвана. Растенията на този континент е трябвало да еволюират, да се адаптират към екстремните климатични условия, да се борят за своето оцеляване, точно както съвременният човек се бори да остане в силата си, балансирайки между работата и личния живот, стараейки се да се справи със стреса, с радиацията, с предизвикателствата, които ежедневно ни връхлитат.

Австралийските цветни есенции са насочени много повече към особеностите на съвременния човек със специфичните за нашата епоха проблеми

  • преодоляване на градския стрес
  • защита от електромагнитните лъчения
  • освобождаване от натрупани тежки метали
  • проблеми със сексуалността
  • комуникацията
  • липса на духовност и други

Австралийските цветни есенции действат на емоционално ниво и освобождават от отрицателни чувства и мисловни нагласи, складирани в подсъзнанието.

Самите цветни есенции имат изключително важна роля. Те са мощен катализатор, който помага на хората да се излекуват сами, да обърнат поглед навътре и да разберат собствения житейски план, целта и посоката в живота си. Освен това им вдъхват смелост и увереност да следват този план. Болестите, симптомите и емоционалните проблеми са сигнали, че сме се отклонили от личния си път. Есенциите ни помагат да се върнем обратно на пътя, да работим върху проблемите и дисбаланса в живота си и да ги лекуваме. Те могат също така да ни стимулират да разберем защо изобщо са се появили тези проблеми и какво трябва да направим, за да ги изчистим, като отключват вродените ни положителни качаства.Иън Уайт (1991г.). „Австралийски цветни есенции“. „Сребърно звънче“

Да повишават вибрациите и да отварят енергийните ни канали, за да можем да приемем духовната си същност, да напояват съществото ни с положителни качества и да отмиват недостатъците ни. Като хубава музика или като всичко прекрасно, което ни изпълва с вдъхновение, те могат да ни извисят и да ни доближат да нас самите, като по този начин ни донесат покой и облекчат страданието ни. Те лекуват не като атакуват болестите, а като заливат тялото с красивите вибрации на Висшата ни същност, която ги разтапя като сняг под слънчевите лъчи.“ Така самият д-р Бах обяснява прекрасно ролята на цветните есенции.

Share
error: Content is protected !!